Kézibillentyűs Magyar Verseny (HSKC)

 

 1. A verseny célja:

  Kizárólag kézibillentyűs adással a verseny ideje alatt a lehető legtöbb verseny- összeköttetést létesíteni alaprádióval, lehetőleg minél kisebb adóteljesítménnyel.

   

 2. A verseny időpontja:

  Minden év április második teljes hétvégéjének vasárnapján, 15:00-16:00 UT között

  (2024-ben április 14-én, 17:00-18:00 helyi idő szerint).

   

 3. A versenyen indulhat:

  Minden érvényes adóengedéllyel rendelkező rádióamatőr, aki betartja a verseny szabályait és vállalja, hogy a verseny során csak alaprádiót használ és csak kézibillentyűvel ad.

   

 4. Kategóriák:

  Kezelők szerint

  • SO = Egykezelős állomások

  • MO = Többkezelős állomások

    

   Teljesítmény szerint

  • A = max. 10W kimenő teljesítményű állomások

  • B = max. 100W kimenő teljesítményű állomások

    

 5. Lehetséges kategóriák jelölése:

SOA SOB MOA MOB

 

6. Sáv: 3520-3560 kHz

 

 1. Üzemmód: CW

   

 2. Hívás: „CQ TEST SKC", vagy „CQ SKC"

   

 3. Riport adása: RST + QSO folyamatos sorszáma 001-től + teljesítménykategória betűjele Példák:

  • egykezelős állomás, output power = 5W; riport: 599 015 A

  • többkezelős állomás, output power = 90W; riport: 599 008 B

    

 4. QSO-k pontozása: a vett riport alapján.

  A pontszám függ az ellenállomás teljesítmény-kategóriájától: Ellenállomás kategóriája: A, pontszám = 3

  Ellenállomás kategóriája: B, pontszám = 1

  Példák: Vett riport: QSO pont: 599 015 A 3

  599 008 B 1

 5. Szorzók: a hívójel-prefix utolsó számjegye és az azt követő első betű kombinációja. Utótag (suffix) nélküli speciális hívójelek esetén a hívójel utolsó két karaktere számít szorzónak.

   

  Példák: Hívójel:

  Szorzó:

  HA2MN

  2M

  HA5ABC

  5A

  YU9VK

  9V

  SP5A

  -

  HA8KZ

  8K

  HA8KW

  -

  HG2007PAX

  7P

  HA/DJ7EJ/M

  7E

  YO6QBC

  6Q

  HL22

  22

  TX9

  X9

  TM380

  80

   

 6. Végeredmény számítása: QSO pontok szorozva az elért szorzók számával.

  Figyelem!Saját hívójel szorzónak számít, ha más, ilyen szorzónak minősülő állomással nem létesült QSO!

   

 7. Értékelési szempontok:

  • Ugyanazon állomással csak egy QSO pontozható;

  • Jegyzőkönyvet nem küldő állomással csak akkor érvényes egy QSO, ha a hívójele legalább 3 másik állomás jegyzőkönyvében is szerepel;

  • 5 percnél nagyobb időeltérés esetén a QSO érvénytelen (de: ha minden kétséget kizáróan bizonyítható, hogy melyik állomás tévedett, a másik állomás részéről érvényes a QSO);

  • Az adott és vett riport eltérése esetén a QSO érvénytelen (alapvetően az adóállomás által leadott riport számít helyesnek, de: ha minden kétséget kizáróan bizonyítható, hogy melyik állomás tévedett, a másik állomás részéről érvényes a QSO);

  • A dupla összeköttetések is szerepeljenek a jegyzőkönyvben, melyek közül az számít érvényesnek, amelyik az ellenállomás jegyzőkönyvében szerepel; a másikért nem jár pontlevonás.

  • Amennyiben a versenyző kategóriája egyértelműen meghatározható, akkor a jegyzőkönyvben a kategória megjelölésnek az adás oldali riportból történő esetleges kihagyása nem számít hibának.

  • Pontegyenlőség esetén az első félórában létesített QSO darabszám dönt.

    

 8. További szabályok, információk:

  • Csak az egy adóval, a verseny ideje alatt végig ugyanabban a kategóriában versenyző állomások jegyzőkönyvei értékelhetők.

  • A bizonyítottan nem végig ugyanazt a kategóriát adó állomással létesített minden QSO

   „B” kategóriásnak számít.

  • Kollektív hívójelű állomás jegyzőkönyve többkezelős kategóriában kerül értékelésre.

  • A verseny valamely feltételét nem teljesítő, vagy valamelyik szabálya ellen bizonyítottan vétő állomások jegyzőkönyvét kontrollá minősítjük.

  • A beküldött jegyzőkönyvek nyilvánosak. Ezek az „Értékelés” menüpontban a beküldési határidőt követően beküldött állapotukban a kiválasztott hívójelre kattintva megtekinthetők a HSKC honlapon (https://hskc.ha8kux.com/).

  • A részletes értékelés jegyzőkönyvenként az előzetes eredményekkel – az esetleges kontrollá minősítés(ek) indoklásával – a beküldési határidőt követő 40. naptól megtalálható a HSKC honlap „Értékelés” menüpontban. Észrevételeket, kéréseket a beküldési határidőt követő 50. napig fogadunk a hskc(at)ha8kux(dot)com e-mail címen. A jogos észrevételeket, kéréseket 2 napon belül átvezetjük. Ha a rendezők

   másként nem rendelkeznek, az eredmények a beküldési határidőt követő 60. naptól véglegesnek tekintendők.

    

 9. Jegyzőkönyvek: Csak elektronikus logot fogadunk! (cabrillo-log, vagy bármilyen szövegszerkesztővel, vagy táblázatkezelő programmal készült jegyzőkönyv - .log, .txt, .rtf, .xls,

  .dbf kiterjesztéssel - mely alkalmas számítógépes feldolgozásra).

   

  A log-nak QSO-nként minimálisan a következő adatokat kell tartalmaznia (a zárójelben lévő formában):

  • QSO dátuma (éééé-hh-nn)

  • QSO időpontja UT-ben (óópp)

  • Saját hívójel

  • Adott riport (pl. 599 015 A)

  • Ellenállomás hívójele

  • Vett riport (pl. 599 008 B)

    

   A log-file neve minden esetben a hívójel legyen (pl.: ha8kw.log).

   A cabrillo-log formátum kivételével készüljön külön LOG-2, vagy annak megfelelő összefoglaló is. A cabrillo-log fejrésze, valamint a LOG-2 tartalmazza minimálisan a következő összefoglaló adatokat:

   • Verseny nevének rövidítése (HSKC)

   • Hívójel

   • Kategória

   • QTH

   • Power, RIG + ANT

   (pontok számítása nem kötelező, az értékelő program ezt úgyis elvégzi a keresztellenőrzésekkel együtt…)

    

 10. A jegyzőkönyvek beküldési határideje: a versenyt követő 15. nap (beküldés időpontja). Korrigált jegyzőkönyvek a beküldési határidőig bármikor újraküldhetők.

   

 11. A jegyzőkönyvek beküldése:

  • Jegyzőkönyveket csak a HSKC honlap (https://hskc.ha8kux.com/) „LOG-beküldés” menüjébe való feltöltéssel fogadunk. Minden feltöltött jegyzőkönyv a feltöltést követően automatikusan e-mailben visszaigazolásra kerül.

    

 12. Díjazás:

  Minden induló oklevélben részesül, mely az eredmények közzétételétől kezdve letölthető a HSKC honlap „Oklevél letöltés” menüjében. A kategóriánkénti első helyezettek elnyerik a „Kézibillentyű Zsonglőre" megtisztelő címet, mely az oklevelükön feltüntetésre kerül.

   

 13. Különdíj:

A „SOA” kategória győztese az oklevélen felül egy vadonatúj, HA8KF Imre által készített exkluzív kivitelű kézi billentyűt nyer HA8KW Feco jóvoltából.

 

Eredményes versenyzést kívánunk!

A szervezők

HA8KW Feco, HA8ZE Feri, HA2NA Attila