Kézibillentyűs Magyar Verseny (HSKC)

1. A verseny célja:

            Kizárólag kézibillentyűs adással a verseny ideje alatt a lehető legtöbb verseny-összeköttetést létesíteni alaprádióval, lehetőleg minél kisebb adóteljesítménnyel.

2. A verseny időpontja:

            Minden év április második teljes hétvégéjének vasárnapján, 15:00-16:00 UT között (2023-ban április 9-én, 17:00-18:00 helyi idő szerint).

3. A versenyen indulhat:

            Minden érvényes adóengedéllyel rendelkező rádióamatőr, aki betartja a verseny szabályait és vállalja, hogy a verseny során csak alaprádiót használ és csak kézibillentyűvel ad.

4. Kategóriák:

            Kezelők szerint

                        - SO = Egykezelős állomások
                        - MO = Többkezelős állomások

            Teljesítmény szerint

                        - A = max. 10W kimenő teljesítményű állomások
                        - B = max. 100W kimenő teljesítményű állomások

5. Lehetséges kategóriák jelölése:

            SOA
            SOB
            MOA
            MOB

6. Sáv: 3520-3560 kHz

7. Üzemmód: CW.

8. Hívás: „CQ TEST SKC", vagy „CQ SKC"

9. Riport adása: RST + QSO folyamatos sorszáma 001-től + teljesítménykategória betűjele

            Példák:

                                    - egykezelős állomás, output power =    5W; riport: 599 015 A
                                    - többkezelős állomás, output power = 90W; riport: 599 008 B

10. QSO-k pontozása: a vett riport alapján.

            A pontszám függ az ellenállomás teljesítmény-kategóriájától:
Példák:

            Ellenállomás kategóriája: A,  pontszám = 3
            Ellenállomás kategóriája: B,  pontszám = 1

11. Szorzók: a hívójel-prefix utolsó számjegye és az azt követő első betű kombinációja.

Utótag (suffix) nélküli speciális hívójelek esetén a hívójel utolsó két karaktere számít szorzónak.

Példák:

Hívójel: Szorzó:
HA2MN 2M
HA5ABC 5A
YU9VK 9V
SP5A -
HA8KZ 8K
HA8KW -
HG2007PAX 7P
HA/DJ7EJ/M 7E
YO6QBC 6Q
HL22 22
TX9 X9
TM380 80

 

12. Végeredmény számítása: QSO pontok szorozva az elért szorzók számával.

Figyelem! Saját hívójel szorzónak számít, ha más, ilyen szorzónak minősülő állomással nem létesült QSO!

13. Értékelési szempontok:

      -     Ugyanazon állomással csak egy QSO pontozható;
      -     Jegyzőkönyvet nem küldő állomással csak akkor érvényes egy QSO, ha a hívójele legalább 3 másik állomás jegyzőkönyvében is szerepel;
      -     5 percnél nagyobb időeltérés esetén a QSO érvénytelen (de: ha minden kétséget kizáróan bizonyítható, hogy melyik állomás tévedett, a másik állomás részéről érvényes a QSO);
      -     Az adott és vett riport eltérése esetén a QSO érvénytelen (alapvetően az adóállomás által leadott riport számít helyesnek, de: ha minden kétséget kizáróan bizonyítható, hogy melyik állomás tévedett, a másik állomás részéről érvényes a QSO);
      -     A dupla összeköttetések is szerepeljenek a jegyzőkönyvben, melyek közül az számít érvényesnek, amelyik az ellenállomás jegyzőkönyvében szerepel; a másikért nem jár pontlevonás.
      -     Amennyiben a versenyző kategóriája egyértelműen meghatározható, akkor a jegyzőkönyvben a kategória megjelölésnek az adás oldali riportból történő esetleges kihagyása nem számít hibának.
      -     Pontegyenlőség esetén az első félórában létesített QSO darabszám dönt.

14. További szabályok, információk:

      -     Csak az egy adóval, a verseny ideje alatt végig ugyanabban a kategóriában versenyző állomások jegyzőkönyvei értékelhetők.
      -     A bizonyítottan nem végig ugyanazt a kategóriát adó állomással létesített minden QSO „B” kategóriásnak számít.
      -     Kollektív hívójelű állomás jegyzőkönyve többkezelős kategóriában kerül értékelésre.
      -     A verseny valamely feltételét nem teljesítő, vagy valamelyik szabálya ellen bizonyítottan vétő állomások jegyzőkönyvét kontrollá minősítjük.
      -     A beküldött jegyzőkönyvek nyilvánosak. Ezek listája a „Log-ok” menü „Hívójel” oszlopában a beküldés sorrendjében, az egyes jegyzőkönyvek a beküldési határidőt követően beküldött állapotukban a kiválasztott hívójelre kattintva megtekinthetők a HSKC honlapon (https://hskc.ha8kux.com/).
      -     A részletes értékelés jegyzőkönyvenként az előzetes eredményekkel – az esetleges kontrollá minősítés(ek) indoklásával – a beküldési határidőt követő 40. naptól megtalálható a HSKC honlap „Értékelés” menüpontban. Észrevételeket, kéréseket a beküldési határidőt követő 50. napig fogadunk a hskc(at)ha8kux(dot)com e-mail címen. A jogos észrevételeket, kéréseket 2 napon belül átvezetjük. Ha a rendezők másként nem rendelkeznek, az eredmények a beküldési határidőt követő 60. naptól véglegesnek tekintendők.

15. Jegyzőkönyvek: Csak elektronikus logot fogadunk! (cabrillo-log, vagy bármilyen szövegszerkesztővel, vagy táblázatkezelő programmal készült jegyzőkönyv - .log, .txt, .rtf, .xls, .dbf kiterjesztéssel - mely alkalmas számítógépes feldolgozásra).

A log-nak QSO-nként minimálisan a következő adatokat kell tartalmaznia (a zárójelben lévő formában):

       -    QSO dátuma (éééé-hh-nn)
       -    QSO időpontja UT-ben (óópp)
       -    Saját hívójel
       -    Adott riport (pl. 599 015 A)
       -    Ellenállomás hívójele
       -    Vett riport (pl. 599 008 B)

      A log-file neve minden esetben a hívójel legyen (pl.: ha8kw.log).
      A cabrillo-log formátum kivételével készüljön külön LOG-2, vagy annak megfelelő összefoglaló is. A cabrillo-log fejrésze, valamint a LOG-2 tartalmazza minimálisan a következő összefoglaló adatokat:

      -     Verseny nevének rövidítése (HSKC)
      -     Hívójel
      -     Kategória
      -     QTH
      -     Power, RIG + ANT

   (pontok számítása nem kötelező, az értékelő program ezt úgyis elvégzi a keresztellenőrzésekkel együtt…)

16. A jegyzőkönyvek beküldési határideje: a versenyt követő 15. nap (beküldés időpontja). Korrigált jegyzőkönyvek a beküldési határidőig bármikor újraküldhetők.

17. A jegyzőkönyvek beküldése:

      -     Jegyzőkönyveket csak a HSKC honlap (https://hskc.ha8kux.com/) „LOG-beküldés” menüjébe való feltöltéssel fogadunk. Minden feltöltött jegyzőkönyv a feltöltést követően automatikusan e-mailben visszaigazolásra kerül.

18. Díjazás:

      Minden induló oklevélben részesül, mely az eredmények közzétételétől kezdve letölthető a HSKC honlap „Oklevél letöltés” menüjében. A kategóriánkénti első helyezettek elnyerik a „Kézibillentyű Zsonglőre" megtisztelő címet, mely az oklevelükön feltüntetésre kerül.

19. Különdíj:

      A „SOA” kategória győztese az oklevélen felül egy vadonatúj exkluzív kivitelű kézi billentyűt nyer HA8KW Feco jóvoltából.

Eredményes versenyzést kívánunk!

A szervezők

Feco, HA8KW és Feri, HA8ZE
a HA8KUX rádióklub tagjai